Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

- 1981: Công Ty Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Y Tế PHARIMEX. Công Ty đầu tiên của cả nước hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần
- 1983: Xí Nghiệp Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- 1995: Xí Nghiệp Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- 1997: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
- 2002: Nhận chứng chỉ GMP, GLP, GSP do Bo Y Tế cấp
- 2003: Nhận Huân chương Lao động hạng 2 ngày 15-1-2003
Nhận Chứng chỉ ISO 9001:2008 do Det Norske Veritas (DNV) chứng nhận
- 2007: Nhận chứng chỉ GMP-WHO do Bộ Y Tế cấp
Nhận giải thưởng Thương Mại Dịch Vụ do Bộ Công Thương trao tặng
- 2009: Nhận chứng chỉ GDP & GPP do Sở Y Tế TP. HCM cấp
Niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội
Mãchứngkhoán: PMC
- 2003 - 2015: 13 năm liên tục đạt danh hiệu
“ HàngViệt Nam ChấtLượng Cao ”
- 2013: Nhận Huân Chương Lao Động Hạng I