Công ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Hà Nội (Hanoipharma)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dược Phẩm Dược Liệu Hà Nội

Tên viết tắt: Hanoipharma

Ngày thành lập: 23/08/2002