CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG

Tên giao dịch: DOPHU PHAMAR JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tho
Ngày cấp giấy phép: 19/03/2009
Ngày hoạt động: 19/03/2009 (Đã hoạt động 11 năm)