CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY (CÔNG TY CPDP ĐẠI UY)

Tên doanh nghiệp:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY
Tên giao dịch:
DAI UY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế: 0104356554
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục thuế Quận Hoàng Mai
Ngày cấp giấy phép: 06/01/2010
Ngày bắt đầu hoạt động: 04/01/2010