Công ty cổ phần dược liệu và vật tư y tế Hải Phòng

Tên đầy đủ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU & VẬT TƯ Y TẾ HẢI PHÒNG
Tên quốc tế: HP PHARMA.
Loại hình: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực KD: Sản xuất chế biến thực phẩm
Ngày thành lập: 21/01/2010
Ngày hoạt động: 20/01/2010
Mã số thuế: 0201037289