Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại IAP (IAP TRAINVEST ., CORP)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI IAPMã số thuế: 0104636128
Tên giao dịch: IAP TRAINVEST ., CORP
Tên viết tắt: IAP TRAINVEST ., CORP
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2010
Ngày hoạt động: 15/05/2010
Giấp phép kinh doanh: 0104636128