Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Sum

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM
Tên giao dịch: SUM PHARMA.,JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Ngày cấp giấy phép: 27/11/2014
Ngày hoạt động: 27/11/2014 (Đã hoạt động 5 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động