Công TNHH MTV Đầu tư Thương Mại Phát Triển Phúc An

Công TNHH MTV Đầu tư Thương Mại Phát Triển Phúc An là một trong những công ty khởi nghiệp từ lĩnh vực trồng và sản xuất nông sản. Trải qua một quá trình hình thành và phát triển thương hiệu hiện nay. Công TNHH MTV Đầu tư Thương Mại Phát Triển Phúc An đã có mặt trên mọi miền đất nước từ Bắc đến Nam.