Cơ sở sản xuất thuốc YHCT-TNT

Cơ sở sản xuất thuốc YHCT-TNT được thành lập từ năm 2004 (GCN 01K8001335/2004, GCN 04/2009/CNSX-SYT-QLHN) do Đại tá - Thầy thuốc ưu tú Trịnh Ngọc Trúc trực tiếp điều chế, sản xuất và cung cấp thuốc cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn quốc, không chỉ hạn chế cung cấp cho riêng bệnh nhân trong viện như trước đây.