Chinmed

Chinmed là nhà sản xuất băng vết thương chuyên nghiệp với OEM, chuyên sản xuất và xuất khẩu băng hydrocolloid, băng bọt, băng silicone, băng alginate, băng không dệt, băng trong suốt, băng iv, băng vết thương, thạch cao hydrocolloid, miếng dán gel làm mát. Chinmed đã thông qua hệ thống chất lượng CE, FDA, CFDA.