Charoon Bhesaj Ltd

Charoon Bhesaj Ltd. là một công ty dược phẩm hàng đầu tại Thái Lan. Công ty được thành lập từ năm 1982 và chúng tôi chuyên về các kênh phân phối y tế. Chúng tôi cung cấp hơn 50 sản phẩm dược phẩm cho hơn 1.000 bệnh viện, hơn 2.000 phòng khám và gần 3.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi xuất khẩu một số sản phẩm dược phẩm của mình sang một số quốc gia.

Không chỉ nỗ lực cho những sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi còn xác định các kế hoạch phân phối và hậu cần tốt nhất nhằm cung cấp đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thời gian giao hàng trong 3 ngày trên toàn quốc, tăng khả năng đáp ứng và sự hài lòng của khách hàng.