CEVRAI LABORATORIRE - Pháp

Labouratoire Cevrai được thành lập vào năm 1991, là một công ty hoàn toàn dành riêng cho các sản phẩm phi dược phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Với kinh nghiệm mạnh mẽ trong thế giới kinh doanh nguyên liệu thô lớn, Labouratoire Cevrai sản xuất dưới dạng thực phẩm chức năng bổ sung galenic và các sản phẩm dinh dưỡng cho các nhà phân phối chuyên ngành.

Được chứng nhận ISO 9001-2008, Labouratoire Cevrai đảm bảo tổ chức nghiêm ngặt và ý chí luôn tìm kiếm chất lượng sản phẩm tốt hơn và nụ cười của khách hàng.