Celon Labs

Celon Labs là công ty đi đầu trong việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm đặc biệt phục vụ các lĩnh vực trị liệu thích hợp bao gồm ung thư đường uống và tiêm và Chăm sóc đặc biệt. Celon Labs mong muốn trở thành một công ty dược phẩm sinh học chuyên biệt hoạt động trên toàn cầu, đẳng cấp thế giới, chuyên mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao, cải tiến, cứu sống.