CCL Pharmaceuticals

CCL Pharmaceuticals là một công ty dược phẩm hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dược phẩm chất lượng để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của con người.
Với hơn 50 năm kinh nghiệm, CCL Pharmaceuticals ra đời như một tầm vóc của sự cam kết và niềm tin vào sự cải thiện sức khỏe con người thông qua khoa học và dược phẩm.