Catalent Australia Pty. Ltd. - ÚC

Catalent Australia Pty Ltd được thành lập vào năm 1930. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất, chế tạo hoặc chế biến thuốc trong các chế phẩm dược phẩm cho người hoặc thú y.