Cantel Medical Corporation - Mỹ

Cantel Medical Corporation là một công ty Mỹ sản xuất và bán thiết bị y tế. Công ty có trụ sở tại Little Falls, NJ. Công ty có ba công ty con: MEDIVATORS, có trụ sở tại Minneapolis, MN, chuyên bán lọc máu, Tái xử lý nội soi và lọc trị liệu