Cadila

Cadila Enterprises Ltd. là một trong những công ty dược phẩm tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Trong sáu thập kỷ qua, chúng tôi đã phát triển và sản xuất các loại thuốc giá cả phải chăng cho bệnh nhân trên khắp thế giới.

Các quy trình khám phá thuốc dẫn đầu về đổi mới của chúng tôi đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới. Đầu tư tăng cường của chúng tôi vào đổi mới và hồ sơ theo dõi mạnh mẽ trong nghiên cứu và phát triển đã tạo ra phép màu y học đã thay đổi cuộc sống và tạo ra một tác động sâu sắc đến cuộc sống thực.
Là một công ty tập trung vào chăm sóc, nghiên cứu, chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong nghiên cứu lâm sàng và thực hành y tế. Chúng tôi muốn được coi trọng không chỉ cho các sản phẩm dược phẩm mà còn cho cách chúng tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu và kinh doanh.

Chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp của chúng tôi trong việc chứng minh việc áp dụng nghiên cứu tiên tiến vào thực tiễn kinh doanh có đạo đức trong việc tạo ra giả kim về kết quả sức khỏe tối ưu cho tất cả mọi người.