BSP Pharmaceuticals S.r.l.

BSP Pharmaceuticals Srl cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phát triển vật lý và sinh học thương mại. Công ty phát triển và sản xuất các sản phẩm dược phẩm độc tế bào.

BSP Pharmaceuticals SpA tập trung vào việc phát triển và sản xuất các loại thuốc chống ung thư có hiệu lực cao và các đặc tính cytotoxitc cho ngành Dược phẩm. BSP đã đi đầu trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư kể từ năm 2006. Đổi mới là dấu hiệu nổi bật của BSP với việc đầu tư vào công nghệ và phương pháp sản xuất mới trong một nhà máy có khả năng ngăn chặn cao.