BMI Korea Co., Ltd

Tên công ty: BMI KOREA Co., LTD.
Năm thành lập: 2005
Giới thiệu công ty: BMI KOREA CO., LTD là công ty nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế cao cấp.