Biogaran

Biogaran được thành lập vào năm 1996 để đáp ứng nhu cầu của một thị trường mới và chưa được biết đến ở Pháp: thuốc gốc.

Biogaran cung cấp cho bệnh nhân những loại thuốc chất lượng với hiệu quả và chất lượng đã được công nhận. Vào thời điểm đó, điều này xuất phát từ một loại bí quyết mới mà các phòng thí nghiệm truyền thống không có. Kể từ khi được thành lập, Biogaran đã được tự chủ bởi một chuyên gia y học chung: ông Pascal Brière.

Là một phòng thí nghiệm của Pháp, hiện nay Biogaran phân phối 263 triệu hộp mỗi năm (nguồn: GERS 2017)  và trong vòng vài năm, chúng tôi đã trở thành phòng thí nghiệm thứ 3 ở Pháp về số lượng thuốc cung cấp cho bệnh nhân (nguồn: GERS tháng 12 năm 2017) .

Nhờ cách tiếp cận mới và có trách nhiệm của Biogaran đối với thuốc, công chúng Pháp đã định vị Biogaran là nhãn hiệu thuốc gốc yêu thích của họ.

Biogaran là một phần của nền tảng cung cấp sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Nó là thành viên của một nhóm các công ty đại diện cho 4 tỷ euro - với Biogaran đại diện cho gần 1 tỷ euro. Biogaran là chi nhánh thứ nhất của công ty thuốc gia đình đầu tiên của Pháp.