BioDue S.p.A

BioDue là một doanh nghiệp công nghiệp và thương mại hợp nhất hướng tới nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm mỹ phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm bổ sung, cả dạng lỏng và dạng rắn.