Bigfa

Công ty cổ phần Bigfa là công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm.