Bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định thành lập BV: 367/QĐ-SYT ngày 24/02/2014 của Giám đốc SYT TPHCM

Qđ bệnh viện Hạng 1: 1898/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND TP

Bệnh Viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh là một Bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, là tuyến cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về các bệnh Da, bệnh Phong và Nhiễm khuẩn lây qua Tình dục, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ giúp Bệnh Viện Da Liễu Trung ương chỉ đạo chuyên khoa Da liễu 21 tỉnh, thành phố phía Nam

Quyết định số 2019/QĐ-SYT ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da Liễu

Chức năng, nhiệm vụ được giao

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

- Đào tạo cán bộ y tế:

- Nghiên cứu khoa học về y tế:

- Chỉ đạo tuyến trước về chuyên môn kỹ thuật:

- Phòng bệnh:

- Hợp tác quốc tế:

- Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.