Beacon Pharmaceuticals Ltd

Beacon Pharmaceuticals Ltd là một công ty dược phẩm của Bangladesh chuyên sản xuất các dòng sản phẩm thuốc Generic đặc biệt là dòng thuốc ung thư của các hãng dược phẩm.