BDR Pharmaceuticals Int Pvt. Ltd

BDR Pharmaceuticals Int Pvt. Ltd là công ty được thành lập vào năm 2003 với tư cách là nhà xuất khẩu thương mại. BDR Pharmaceuticals Int Pvt. Ltd chuyên sản xuất các loại thuốc về ung thư, chăm sóc đặc biệt, phụ khoa & thần kinh.