Bangkok Drug

Bangkok Drug được thành lập vào năm 1990 bởi một nhóm dược sĩ có kiến ​​thức và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, với mục tiêu tiến hành kinh doanh phân phối thuốc và các sản phẩm y tế.