Atlantic Pharmaceuticals, Inc.,

Atlantic Pharmaceuticals, Inc., là một công ty dược phẩm chuyên khoa mới nổi do tư nhân tổ chức chuyên phát triển và thương mại hóa các liệu pháp cải tiến ở giai đoạn cuối được sử dụng để điều trị lạm dụng chất gây nghiện và các tình trạng và bệnh liên quan đến đau.