Astellas Pharma Europe

Astellas Thành lập Thị trường-Thương mại (EST-C) hoạt động ở 37 quốc gia, nói 23 ngôn ngữ chính và là một doanh nghiệp khu vực của Astellas Pharma Inc. có trụ sở tại Tokyo.
Trụ sở chính của khu vực EST-C có trụ sở tại Vương quốc Anh và hỗ trợ các nhóm liên kết trên khắp Châu Âu, Úc và Canada, phối hợp làm việc với các cơ sở Sản xuất và Y tế & Phát triển ở Ireland và Hà Lan.

Chúng tôi quyết tâm giải đáp những nhu cầu y tế chưa được đáp ứng của mọi người trên thế giới. Dựa trên di sản của chúng tôi trong một loạt các lĩnh vực trị liệu, chúng tôi tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để hỗ trợ các loại thuốc và công nghệ mới.

Niềm đam mê của 3.500+ người của chúng tôi trên khắp khu vực giúp chúng tôi tiếp tục tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của bệnh nhân và các giá trị của chúng tôi về sự tập trung của bệnh nhân, quyền sở hữu, kết quả, sự cởi mở và tính chính trực hướng dẫn chúng tôi trong mọi việc chúng tôi làm.