Anvy Group (Công ty Cổ phần Anvy)

Chuỗi Giá trị ANVY Group

ANVY tên thương hiệu biểu đạt cho tuyên ngôn “Liên kết hệ thống giá trị bền vững cho cuộc sống” xuất phát và kết tinh từ giá trị cốt lõi của tổ chức dựa trên sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động.
ANVY là sự hội tụ của:
– Trách nhiệm, Trọng tín, Minh bạch, Hướng thiện, Nhiệt thành xuất phát từ TÂM
– Khoa học, Sáng tạo, Thực tiễn, Đổi mới mở rộng từ TRÍ
– Năng động, Linh hoạt, Phát huy thế mạnh bền vững từ LỰC.
Với tầm nhìn dài hạn, giá trị cốt lõi, sứ mệnh xuất phát từ tính NHÂN VĂN trong dựng nghiệp và các GIÁ TRỊ THẬT của lĩnh vực, từ đó đóng góp những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống xã hội.

Chuỗi giá trị ANVY

Thương hiệu ANVY Group đại diện cho tổ chức quản trị các công ty thành viên thuộc Chuỗi giá trị Anvy gồm: Công ty CP ANVY, Công ty TNHH Thương mại ANVY, Công ty TNHH KHCN ANVY, Công ty CP ANVY Hà Giang và Phòng chẩn trị Đông y Phùng Gia Đường.

Nằm trong Chuỗi giá trị ANVY cho nên các thành viên ANVY Group luôn gắn bó mật thiết trong hoạt động xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, mỗi thành viên có chức năng, nhiệm vụ và đường hướng phát triển riêng biệt.

Công ty CP ANVY

Công ty CP ANVY là đơn vị đầu tàu, có vai trò điều phối hoạt động của các đơn vị thành viên khác. Cùng với đó, Công ty CP ANVY cũng chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành hoạt động quản trị chuỗi giá trị ANVY.

Trong quá trình ANVY đang xây dựng và dần hoàn thiện nhà máy chiết xuất dược liệu, bào chế dược phẩm, Công ty CP ANVY còn đảm đương nhiệm vụ thúc đẩy, giám sát quy trình xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc để nhà máy có thể hoạt động được với 100% công suất thiết kế trong qúy I năm 2018.

Công ty TNHH ANVY

Công ty TNHH ANVY miền Bắc/miền Nam là những đơn vị thành viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bán và phân phối các sản phẩm của ANVY. Ngoài việc thiết lập các trung tâm, đại lí phân phối sản phẩm, Công ty TNHH ANVY miền Bắc, miền Nam còn chủ động kết nối với hệ thống các nhà thuốc trên cả nước, nhờ đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của ANVY tại nhiều địa bàn, nhiều vùng miền khác nhau.

Công ty TNHH Khoa học ANVY

Công ty TNHH Khoa học ANVY là đơn vị thành viên có nhiệm vụ đề xuất, nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện các đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao. Dựa trên những số liệu thực tế về sức khỏe cộng đồng, về tính năng, công dụng của từng loại dược liệu cũng như điều kiện thực tế của ANVY, Công ty TNHH Khoa học ANVY đã và đang triển khai nhiều đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao.

Mới được thành lập từ tháng 6 – 2013 nhưng cho đến nay, Công ty TNHH Khoa học ANVY đã có trên 20 đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng để sản xuất ra các sản phẩm có tác dụng điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh. Hiện tại, Công ty TNHH Khoa học ANVY đang triển khai những nghiên cứu lâm sàng cần thiết để đăng kí hai sản phẩm CIKAN là các sản phẩm thuốc chữa bệnh thay cho việc đăng kí là các sản phẩm thực phẩm chức năng như hiện tại.

Công ty CP ANVY Hà Giang

Thành lập từ tháng 3 – 2015, Công ty CP ANVY Hà Giang là đơn vị thành viên có tuổi đời trẻ nhất trong hệ thống ANVY. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức sau khi thành lập, Công ty CP ANVY Hà Giang đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống của ANVY. Đảm nhiệm nhiệm vụ quy hoạch, nuôi trồng, khai thác và sơ chế dược liệu để cung cấp cho nhu cầu của thị trường cũng như nhu cầu sản xuất của nhà máy ANVY, Công ty CP ANVY Hà Giang đang trồng thử nghiệm 4ha bao gồm: ngưu tất, sinh địa và bạch truật với kết quả ban đầu được đánh giá là rất khả quan. Dây truyền sơ chế nguyên liệu cũng đang được gấp rút lắp đặt để có thể thực hiện việc thu hoạch nguyên liệu lứa đầu trong thời gian tới. Hiện tại, Công ty CP ANVY Hà Giang đang hướng tới mục tiêu trồng 1500ha dược liệu tại Hà Giang vào năm 2020.