Amarin Pharma

Amarin Pharma là một công ty dược phẩm toàn cầu sáng tạo cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc tim mạch hiệu quả về mặt chi phí cho những bệnh nhân trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.