Allergan

Allergan plc là một công ty dược phẩm của Mỹ, có trụ sở tại Ireland, mua lại, phát triển, sản xuất và tiếp thị các loại thuốc có thương hiệu và thiết bị y tế trong các lĩnh vực thẩm mỹ y tế, chăm sóc mắt, hệ thần kinh trung ương và tiêu hóa. Công ty là nhà sản xuất Botox.

Allergan plc được thành lập vào tháng 3 năm 2015 khi Actavis plc đăng ký ở Ireland mua lại Allergan, Inc. đã đăng ký tại Hoa Kỳ và lấy tên là Allergan. 

Vào năm 2016, Allergan đã bán doanh nghiệp chung của mình, Actavis, cho Teva Pharmaceuticals với giá 40,5 tỷ USD. 

Vào tháng 6 năm 2019, công ty dược phẩm AbbVie của Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại Allergan với giá 63 tỷ USD. Công ty hợp nhất sẽ được đặt trụ sở tại Hoa Kỳ cho các mục đích thuế.