Alkem Laboratories Ltd

Alkem Laboratories Limited là một công ty dược phẩm đa quốc gia của Ấn Độ chuyên sản xuất và bán dược phẩm chung, công thức và dược phẩm ở Ấn Độ.