Alcon

Alcon là một công ty y tế Thụy Sĩ của Mỹ chuyên về các sản phẩm chăm sóc mắt có trụ sở chính tại Geneva , Thụy Sĩ và được thành lập tại Fribourg , Thụy Sĩ . Trụ sở chính của Alcon tại Mỹ được đặt tại Fort Worth, Texas . Alcon là một công ty con của Novartis cho đến ngày 9 tháng 4 năm 2019 khi công ty hoàn thành việc cổ đông thông qua 100% hoạt động kinh doanh thiết bị chăm sóc mắt Alcon từ Novartis.