Aekyung Industrial Co. Ltd

Aekyung Industrial Co., Ltd được thành lập năm 1985 tại Hàn Quốc, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán các sản phẩm cá nhân.