A.N.B. Laboratories Co., Ltd

ANB Lab Laboratory Co., Ltd., trước đây gọi là Amnuay Bhesat, được thành lập vào năm 1955 và trong những năm qua, công ty đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Thái Lan. Nó cung cấp các sản phẩm dược phẩm vô trùng và không vô trùng chất lượng cao, từ các chế phẩm tiêm cho đến các chế phẩm uống và bôi.