Trimebutine - thuốc kháng cholinergic
Bạn có thể mua hàng tại