Sonde Nelaton - Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân
Bạn có thể mua hàng tại