Vaccin virus Ebola giúp tăng khả năng miễn dịch lâu hơn