Triệu chứng trầm cảm gắn liền với bệnh mạn tính, hút thuốc lá