Thuốc tan cục máu đông có thể được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân đột quỵ