Sanofi và Regeneron Pharmaceuticals hợp tác nghiên cứu sản phẩm giảm choleterol hiệu quả