Những trẻ bị tự kỉ trên 3 năm thường xuất hiện táo bón, tiêu chảy