Nhện giúp giảm đau và chữa những tổn thương thần kinh