Có phải những người cắn móng tay là những người cầu toàn?