Cơ chế tác dụng của OMEXXEL ALI là gì? Có tốt không