Nikethamide Kabi 25% - Thuốc điều trị các trường hợp sốc ngộ độc.
Bạn có thể mua hàng tại