Zo Skin Health

Tại ZO Skin Health, chúng tôi tin rằng cách duy nhất để đạt được sức khỏe làn da là thông qua sức mạnh của Khoa học. Với bác sĩ da liễu nổi tiếng thế giới, Tiến sĩ Zein Obagi là di sản của chúng tôi, ZO Skin Health đẩy mạnh ranh giới của chăm sóc da cấp độ y tế. Kết hợp Phương pháp tiếp cận 3 bước của chúng tôi đối với chăm sóc da, công nghệ mạnh mẽ và giáo dục sản phẩm, ZO thách thức bạn thách thức nhận thức của bạn về chăm sóc da truyền thống.

ZO cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để tạo và duy trì làn da khỏe mạnh cho bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, dân tộc, tình trạng da độc đáo hoặc loại da. Từ việc điều chỉnh tác hại của ánh nắng mặt trời + sắc tố đến ngăn ngừa tổn thương mới + bảo vệ khỏi những tổn thương trong tương lai, ZO giúp làn da của bạn được bảo vệ sức khỏe.