Zeinpharma

ZeinPharma được thành lập năm 1999. ZeinPharma là công ty sản xuất TPCN bổ sung dinh dưỡng chất lượng cao.