Yuhan Corporation

Yuhan Corporation là một công ty dược phẩm và hóa chất của Hàn Quốc. Yuhan Corporation được thành lập vào năm 1926 bởi New Il-han