Viva Pharmaceutical Inc (Canada)

Kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 1994, Viva Pharmaceutical Inc. đã tạo dựng được uy tín là nhà sản xuất hàng đầu cam kết sản xuất các sản phẩm dược phẩm và thực phẩm tự nhiên được sản xuất cho khách hàng trên toàn thế giới.

Viva tự hào về việc cung cấp cho khách hàng của mình các sản phẩm cao cấp. Điều này một phần vì Viva rất coi trọng nghĩa vụ tuân thủ:

Kể từ tháng 2 năm 2000, công ty đã được các quan chức chính phủ kiểm tra và đánh giá tuân thủ các yêu cầu đặt ra bởi ngành sản xuất dược phẩm GMP của Canada.

Kể từ tháng 3 năm 2004, công ty đã trở thành nhà sản xuất các sản phẩm y tế tự nhiên theo tiêu chuẩn GMP của Canada dựa trên các yêu cầu được đặt ra bởi Tổng cục Sản phẩm Sức khỏe Tự nhiên và cơ quan thực thi.